cabecera sugerencias web sanidad web iislafe area del investigador

Les fundacions d’investigació vinculades a la Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública compten amb personal propi i gestionen l’activitat investigadora de tots els professionals sanitaris d’hospitals i atenció especialitzada, atenció primària i salut pública. Igualment, col·laboren en la realització d’algunes activitats sanitàries de caràcter tecnològic innovador. L’activitat essencial d’estes fundacions és la investigació biomèdica (bàsica i sobretot translacional), clínica, en salut pública i servicis sanitaris, incloent-hi el desenvolupament tecnològic i la transferència de coneixement al sector sanitari i la societat.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública compta amb 6 fundacions d’investigació: L’Institut d’Investigació Sanitària la Fe (IISLaFe); L’Institut d’Investigació Sanitària de l’Hospital Clínic de València (INCLIVA); La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO);  La Fundació Centre d’Investigació Príncep Felipe (CIPF); Les dos fundacions vinculades als consorcis sanitaris amb les Diputacions de Castelló i València: la Fundació de l’Hospital General Universitari de València (FHGUV) i la Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló (FHPrCs).

Dos d’estes fundacions, l’IISLaFe i l’INCLIVA, han sigut acreditades com a Instituts d’Investigació Sanitària per l’Institut de Salut Carles III del Ministeri d’Economia i Competitivitat, el màxim nivell a Espanya de reconeixement d’activitat investigadora per a un centre sanitari. Actualment, està en marxa el procés d’acreditació d’un tercer Institut d’Investigació Sanitària centrat en l’Hospital General Universitari d’Alacant (ISABIAL).

Més informació. 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Portal de Transparència.